poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Uncategorized

Jak skutecznie windykować długi?

Wszystkie stosunki gospodarcze, które nawiązuje przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności, obarczone są pewnym ryzykiem.

Nikt bowiem nie jest w stanie przewidzieć jak zachowa się drugi człowiek – czy zapłaci on wystawioną fakturę w terminie, czy też. Dlatego też przedsiębiorcy – w przypadku dokonywania dużych transakcji handlowych – nierzadko decydują się na ich zabezpieczenie.

Zabezpieczenia osobiste

Zabezpieczenia osobiste odnoszą się do dłużnika. To on poprzez ustanowienie zabezpieczenia odpowiada całym swoim majątkiem za wykonanie zobowiązania. Wśród nich należy wyróżnić dwa rodzaje zabezpieczeń – egzekucyjne oraz bezegzekucyjne. Do pierwszej kategorii należą: weksel i poręczenie wekslowe oraz poręczenie cywilne. Druga grupa to natomiast gwarancja bankowa oraz przelew wierzytelności na zabezpieczenie, czyli tak zwana cesja.

Zabezpieczenia rzeczowe

Zabezpieczenia rzeczowe, jak sama nazwa wskazuje, ustanawiane są na rzeczy należącej do dłużnika. Również i tutaj można wyróżnić zabezpieczenia egzekucyjne oraz bezegzekucyjne. Wśród pierwszej grupy wskazać należy hipotekę oraz dobrowolne poddanie się egzekucji. Z kolei w drugiej kategorii znajdują się: blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym, kaucja, przewłaszczenie na zabezpieczenie, a także zastaw rejestrowy.

Odzyskiwanie długów

Zasadniczo można powiedzieć, że zabezpieczenia rzeczowe są bardziej skuteczne aniżeli osobiste. Niemniej jednak ich stosowanie nie zawsze jest praktykowane. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca stoi na przegranej pozycji? Niekoniecznie, może on bowiem spróbować odzyskać dług. Windykacja długów nie należy do najprzyjemniejszych czynności, jednakże niekiedy jest konieczna. Dobrze, jeśli uda się odzyskać należność na drodze polubownej, jeżeli zaś nie, warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej.

Każdy przedsiębiorca powinien być świadomy ryzyka jakie niesie ze sobą prowadzenie własnego biznesu. Nie da się go nigdy całkowicie wyeliminować, jednakże możliwe jest jego zminimalizowanie. Gdyby jednak dłużnik popadł w zwłokę i nie miał zamiaru uregulować należności, zawsze można skorzystać z możliwości jakie daje windykacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *