sobota, 18 maja, 2024
Prawo i Finanse

Kiedy praca magisterska jest plagiatem?

Okazuje się, że prace dyplomowe stają się coraz większym problemem na uczelniach wyższych. Wszystko dlatego, że coraz więcej z nich okazuje się plagiatem. Oznacza to, że składane dzieła nie są pracami autorskimi, ale powielonymi. Zdarza się, że nawet co trzecia złożona przez studenta praca licencjacka czy magisterska nosi znamiona plagiatu.

To właśnie dlatego wszystkie uczelnie wyższe, które działają na terenie naszego kraju, mają obowiązek korzystania z programu antyplagiatowego. Dzięki niemu analizowana jest każda praca właśnie pod kątem plagiatu, czyli treści skopiowanych z innych źródeł.

Nadal niejasne są jednak kwestie dotyczące jakości pracy i tego, kiedy dokładnie zostaje ona uznana za plagiat. Okazuje się, że uczelnie mogą kształtować w tym zakresie własne kryteria. Ta sama praca na jednej okaże się plagiatem, na drugiej jednak uznana zostanie jako dzieło oryginalne, autorskie. Interpretacja plagiatu to sprawa nadal indywidualna. To zresztą dlatego eksperci pracują już nad nową ustawą, która wreszcie ureguluje zagadnienie plagiatu prac magisterskich czy innego rodzaju prac dyplomowych.

Ponieważ dzisiaj nie wiadomo dokładnie, kiedy praca jest już plagiatem, a kiedy uznana jest za dzieło autorskie, najlepiej nie korzystać z opcji „kopiuj-wklej” wcale. Oczywiście można korzystać z fachowych źródeł, ale warto pomyśleć nad dobrą redakcją zawartych treści. To samo dotyczy zamieszczania cytatów. Wiadomo przecież, że fachowe wypowiedzi nie mogą być zmieniane, ale promotor na każdej uczelni wskaże, jaki procent takowych może się w każdej pracy znaleźć. To właśnie dlatego każdy student, który przymierza się do stworzenia pracy dyplomowej, musi uważnie przeglądać wszystkie jego ogłoszenia. Pisanie prac nie jest proste, ale przy właściwym przygotowaniu każdy może oddać autorskie dzieło i obronić je, zdobywając tytuł licencjata czy magistra.

Pamiętajmy, że pisanie pracy dyplomowej to proces długi i nierzadko wyczerpujący. Z całą jednak pewnością włożony trud się opłaca. Zakończenie studiów z wynikiem pozytywnym otwiera przecież wiele furtek do zawodowej kariery.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *